Elite Statue Store in Hong Kong & Macau

XM Studios

XM Exclusive 1/4 Lobo
XM Exclusive 1/4 Lobo
$16,800.00
Free Shipping!
XM Shin Godzilla Bust (Pre Order)
XM Shin Godzilla Bust (Pre Order)
$8,000.00
Free Shipping!
XM Godzilla 2001 Bust (Pre Order)
XM Godzilla 2001 Bust (Pre Order)
$8,000.00
Free Shipping!
XM 1/4 Murder Machine (Pre Order)
XM 1/4 Murder Machine (Pre Order)
$8,800.00
Free Shipping!
XM 1/4 Cable with Hope (Pre Order)
XM 1/4 Cable with Hope (Pre Order)
$10,500.00
Free Shipping!
XM 1/4 Apocalypse (Pre Order)
XM 1/4 Apocalypse (Pre Order)
$13,200.00
Free Shipping!